Biomehanika štartnega pospeška

Razvoj hitrega športnika

Hitrost športnika se prične s prvim korakom. Prvi korak je tisti, ki športniku ponudi stimulus preko katerega bo lahko pričel razvija hitrost. Hitrost pri športniku delimo na več nivojev oz. faz. Prva – najbolj pomembna za mnoge športe, še posebej pa za nogomet, atletiko, tudi košarko je faza štarta.

Štart je torej tisti s katerim se hitro gibanje lahko prične. Seveda je jasno, da pri atletu, ki bo tekel na 100m poznamo nadaljevalno fazo razvoja hitrosti in vzdrževanja hitrosti.

Sam izhajam iz atletike in pri njej smo za potrebe hitrega tega izvajali številne štarte (visoki štart, nizki štart in štart iz bloka).

Pri štartu je zelo pomembna dobra postavitev telesa, trupa, razumevanje naklona gibanja, razumevanje faze odriva in faze prenosa padanja v odriv in nazadnje tudi razumevanje zelo pomembnih sil, vertikalne in horizontalne sile gibanja.

Da športnik lahko postane hitrejši, je nujno razumevanje biomehanike gibanja, preko katere fizikalno telo prične proizvajati sile in preko njih tudi hitrost.

A ne pozabimo, da ni zgolj dovolj biti močan. Moč je pomembna osnova hitrih športnikov, a kljub temu je v trenažnem procesu potrebno razvijati tudi ostale parametre, ki vodijo do hitrega odriva.

Eksplozivna moč, skočna moč, pliometrija, so tisti dejavniki, s katerim lahko (z)gradimo hitrejše in bolj odzivne mišice.

Odzivnost oz. gradnja odzivnosti je tista, ki športniku pomaga premagovati razdaljo v čim krajšem možnem času.

Tek/šprint je pliometrično gibanje

Pri pliometričnem gibanju se sproži mišično vezivni sistem, ki mu v angleščini pravimo »stretch-reflex« Nateg in sprostitev proizvaja elastičnost oz. elastično energijo. Zato pojem togost, zakrčenost ni zaželen pojem, ko je govora o razvoju hitrega in varnega športnika.

V treningu je potrebno razumeti tudi parametre ekscentrične, koncentrične in tudi izometrične obremenitve. Predvsem sta pomembni prvi, ekscentrična in koncentrična. Vendar, če razumemo štartni položaj in fazo čakanja v prenos gibanja je jasno, da so športnikove mišice tudi v izometrični kontrakciji, ki čakajo na povelje oz. znak za štart.

Omenjene tri faze delujejo v gibalnem sistemu hitrega športnika oz. šprinterja.

Pliometrija oz. tovrsten način treninga je pomemben del za nadgradnjo hitrosti. Še posebej je pomemben, ker športnika uči biti odziven v kontaktnem času stika s tlemi. Dlje, kot je športnik v stiku s podlago, počasnejši je in obratno.

FAZA Štarta

Poteka v večjem prenosu moči, kot njena nadaljevanja faza, ki ji pravimo faza pospeševanja. Sila – hitrost sta pojma, ki jih je potrebno razumeti in znati uporabiti v treningu hitrega športnika. Preko ročice se proizvajajo sile. Večja ročica pomeni večjo silo in obratno. Večja ročica je zato nujna, da jo športnik za uporabiti v fazi štarta. Fleksija + ekstenzija ponudi odgovor zakaj je temu tako. Enako velja glede vprašanja – zakaj mora športnik v postaviti koleno v pravi kot glede na položaj trupa in čemu mora biti golenica prav tako v pravem kotu glede na položaj stegnenice.

Razlaga se nahaja video prispevku, kjer nazorno pokažem in obrazložim biomehaniko položaja telesa in prenosa gibanja.

Hitrosti se razvija s pravilno odmerjenim treningom in razumevanjem atletskih prvin gibanja. Skupno športnikom, ki želijo postati hitri oz. hitrejši je torej prenos njihovega gibanja na čim bolj sproščen, elastičen, močan in seveda hiter način. Zato je pri razvoju hitrosti vredno upoštevati pravilo – manj je več. Kajti hitrost se hitro prične zmanjševati, ko pozabimo, da je utrujenost in prevelika obremenitev in želja po napredku tista, ki jo mnogi športniki in tudi trenerji ne razumejo najboljše.

Pred kratkim sem na svoji strani objavil uporabno video vsebine TELESNEGA jedra oz. razvoja moči trebušnih mišic. Telesno jedro mora biti močno in uporabno, da lahko športnik lahko prične razvijati s treningom hitrosti. Kajti pri hitrosti prihaja do velikih obremenitev in sil. Če telesno jedro ni dovolj močno in obenem odzivno, se atletsko telo prične rušiti.

Za več informacij o atletskih načinih treninga in boljšemu športnemu performansu mi lahko pišete na info@gasper-predanic.com 

Gašper Predanič GP

FB https: www.facebook.com/GasperPredanicGP/