Pravilna izvedba sonožnih poskokov

Predstavljena vaja sodi med bolj napredne in se jo izvaja za namen povečanja skočnosti , moči odriva in obenem eksplozivnosti. Naštete telesne karakteristike pridejo še kako pri razvoju hitrosti gibanja. Biti hiter, eksploziven je želja in hkrati cilj marsikaterega športnika, ki trenira nogomet, košarko, atletiko in njim podobne discipline. 

Vendar kljub dobri telesni pripravljenosti športnikov, opazujem, da mnogi še vedno niso zmožni izvesti pravilnih sonožnih poskokov čez prepreke.

Najbolj pogoste napake, ki jih vidim:

  1. Neusklajenost uporabnosti rok v smeri odriva naprej – prehitevanje ali zaostajanje z rokami!
  2. Ne sproščenost zgornjega dela. K temu lahko dodam ne sproščenost rok!
  3. Pogled usmerjen v proti tlom. Pogled mora biti usmerjen naravnost – glava mora biti v podaljšku trupa.
  4. Pristanek na pete!
  5. Neuporabnost stopal – stopala morajo biti pri vsakem odrivu pripravljena. Torej usmerjena navzgor in ne navzgor – kar se na posnetku dobro vidi.
  6. Trup mora biti ves čas vzravnan.
  7. Pristanek z nogami mora biti pri vsakem odrivu izveden pod ničelno točko odriva oz. še bolje nekoliko za njo!
  8. Prehitevanje v naslednji odriv. Vsak odriv je potrebno zaključiti v celoti. Kajti le tako lahko pridemo do popolnega odriva. Sam pravim temu »potrebno se ne naučiti« počakati! Do tega občutka pa lahko pridemo le z vajo.
  9. Postavitve previsokih ovir. V kolikor ste mnenja, da višja kot bo ovira, večji doprinos bo imela k učinku treninga se motite. Pomembna je kvaliteta in ne kvantiteta. In v kvaliteto se šteje izvedba »popolnega, pravilnega in varnega« odriva. Torej brez prehitevanja!

Omenjeni nasveti in ter video posnetek na vam bo v pomoč pri razmišljanju in razumevanju izvajanja tovrstnega treninga. Kot pa sem že omenil, so sonožni poskoki precej stresni za telo in odsvetujem njihovo izvedbo, če niste povsem prepričani, da bo vaše telo zmožno izvesti pravilne in obenem varne izvedbo sonožnih poskokov.