5 atletskih vaj za učinkovito ogrevanje

Tematika ogrevanja pred športno aktivnostjo je vedno tabu tema! Ali naj izberem statični stretching, naj se sploh ne ogrevam ali pa naj sledim zadnjim “smernicam” ki nakazujejo pomembnost dobrega in učinkovitega ogrevanja??

30 let športnih izkušenj mi govori, da je ogrevanje sestavni del treninga! Statični stretching ni najbolj primerna izbira. Vsaj ne v primeru pred začetkom športne aktivnosti. 

Smisel dobrega ogrevanja je ogreti telo na ravni primarnih gibalnih elementov, preko katerih nudimo telesu možnost učenja dobrega gibanja in hkrati dobrega ogrevanja. Zato naj ogrevanje sledi dinamično aktivni obliki in naj obenem v sebi nosi primarne gibalne vzorce.

Primer 5 vaj, ki jih prikazujem je primeren za tekače, nogometaše, košarkarje, rokometaše, hokejiste. Ob tem ne smem pozabiti omeniti sedeče populacije ljudi. Sedenje samo po sebi poslabšuje kakovost gibanja. Saj telo postavlja v položaj v katerem prihaja do porušenega dihalno-mišičnega ravnovesja. Zato je še kako pomembno, da tudi sedeči ljudje začnejo razumevati, da pomeni biti športno aktiven ni zgolj samo izbira športne aktivnosti same. Temveč bolj kot to, da telesu ponujamo dobro gibalno higieno, preko katere bo lahko izbrana športna aktivnost postala še bolj kakovostna in napredna! 

Cilj ogrevanja je, dvigniti telesno temperaturo, izboljšati kontrolo gibanja, izboljšati pozicijsko stabilnost in mobilnost in nazadnje – potrebno je vključiti celotno kinetično verigo, ki je še kako pomembna!

Vaj je veliko. Sledite tistim, ki imajo svoj namen in ki preizkušeno delujejo.