Analiza izvedbe vaje namenjen za povečanje eksplozivne moči

Pri eksplozivnosti gre za premik sile v najkrajšem možnem času. Trening eksplozivne moči lahko uporabljamo na različne načine in za različne namene dosega boljšega športnega rezultata.

Tovrstne oblike treninga so primerne za vse, ki pri svojem športu potrebujejo hitrost izvedbe. Takšnih oblik športa pa je veliko.

Velikokrat pa žal opažam, da se treninga  oz. vaj za povečanje eksplozivnosti športniki lotevajo napačno oz. jih ne izvajajo pravilno.

Da bo napak čim manj, si oglejte video posnetek meta medicinke, na katerem je vidno nekaj napak:

  1. Najbolj pogosta napaka pri metu medicinke je, da gibanja ne začnemo izvajati iz nog, temveč iz hrbta! Zato mora biti hrbet pred začetkom izvedbe vaje v vzravnanem položaju.
  2. Druga zelo pogosta napaka je, da roke prehitevajo gibanje oz. izmet medicinke. Roke so tiste, ki morajo delovati kot nihalo. In kot nihalo lahko delujejo le takrat, če bo prvi del vaje izveden pravilno. Torej – ne prehitevaj z rokami – če boš prehiteval je ročica giba daljša – in ker je daljša je temu primerno hitrost izmeta slabša.
  3. Kót izmeta medicinke mora biti pod kotom 45 stopinj! Takšne kót pa je težko izvesti, če hrbet prehiteva gibanje nog, če roke prehitevajo gibanje nog!
  4. V zaključku izmeta medicinke mora biti telo popolnoma vzravnano, pod kót-om 45 stopinj. Roke zaključijo gibanje. Glava mora biti v podaljšku trupa!
  5. Zaključni odriv, ko zapuščamo tla mora biti narejen iz obeh nog hkrati in nazaj! Daljši kot je odriv nazaj, daljši in hitrejši bo met medicinke!
  6. In še zadnji dve zelo pogosti napaki!
    1. Vodilo gibanja so boki in ne področje glave ter vratu! Glave nikar ne rotirajte nazaj, misleč, da boš zaradi tega izvedel daljši in hitrejši met!
    2. Roke morajo zaključiti izmet medicinke! Torej morajo biti pri izmetu popolnoma vzravnane! Ne jih kriviti v smeri navzdol!

In ne pretiravajte z pretežkimi bremeni oz. medicinkami. Ravno nasprotno – lažja kot bo, bolj pravilno boš lahko izvedel vajo.  Da pa lahko napreduješ je pomembno tudi to, da se zavedaš, da je potrebna varnost izvedbe. Šele na to pride lahko pride dober rezultat.  Zato izberi težja bremena šele takrat, kot osvojiš gib do popolnosti!

GP